Tävlingsregler

Precis som i tidigare års populära evenemang gäller det tävling om det tyngsta krusbäret inom fyra kategorier, det vill säga gula, gröna, vita och röda bär. Dessutom tävlar ät- och drickbara produkter baserade på krusbär. Även där finns flera klasser, bl a en innovationsklass. Krusbär i olika färger och hemlagade produkter, som t ex pajer, marmelad och drycker tävlar i olika klasser

Tävlingsregler för krusbär:

-          Alla krusbär odlade i Skillinge med omnejd (som är ett ganska vitt begrepp) får vara med.

-          Krusbären ska vara utan skador eller sjukdomar.

-          Varje tävlande får tävla med högst tre krusbär i varje klass.

-          Krusbären lämnas in anonymt, se nedan.

-          Odlaren måste själv vara närvarande.

-          Krusbären ska lämnas in mellan kl 10.00 och 12.00.

-          Bedömning görs mellan 12.00 och cirka 15.00.

-          Juryns beslut kan inte överklagas.

-          Ordförande i juryn har utslagsröst (vid behov).

Inlämning:

Krusbären tas emot - registreras och numreras (anonym bedömning)

Anmälningsavgift betalas – 20 kr per tävlande och klass.

Klassindelning:

Röda, gula, gröna respektive vita krusbär.

Tävlingen bygger på vikt per bär – tyngsta bäret vinner.

Best in show – det vackraste bäret i alla kategorier – koras avslutningsvis.

Bedömning:

Offentlig vägningsprocedur, där besökarna kan följa tävlingen direkt via vågskålarna.

 

Tävling i förädlade produkter

Exempelvis paj, marmelad, chutney, saft

Tävlingsregler:

Produkterna måste vara tillverkade i hemmet.

Den tävlande måste själv vara närvarande.

 Jury:
En namnkunnig jury sammansatt av personer från Skillinge samt företrädare för ”branschkunskap”. Namnen presenteras på egen flik.

Priser:
Prisrosetter för olika kategorier.

 Organisation:

Styrelsen i företagareföreningen utgör styrgrupp.

 Inlämning:
Tävlingsbidragen tas emot - registreras och numreras (anonym bedömning)
Anmälningsavgift betalas – 20 kr per tävlande bidrag.

© skane.com 2018